Prihlásenie:


Používateľ:
Heslo:____

 
 

 ...ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb. Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Velkom Mederi, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.    

 
 
 
 
 
Spravodaj

Spravodaj
 
Slovenského rybárskeho zväzu MO Veľký Meder na r. 2018

Úradné hodiny v kancelárii MO SRZ Veľký Meder 
 
v čase od3.1.2018
do 31.12.2018
Pondelok12:0016:00
   
Sobota
08:0012:00
 

Na základe smerníc vydaných RADOU SRZ v Žiline pod číslom 1611/481/09-00 s platnosťou od 1. januára 2010, uhradiť členský príspevok najneskôr do 31.3. príslušného roka! Poplatok za povolenie do 31.08 V opačnom prípade bude člen vyradený z evidencie. Po tomto termíne sú všetky ceniny vrátené Rade SRZ v Žiline. 

 

I. Smernice o zaplatení zápisného, čl. príspevkov a o vydaní povolení na rybolov s platnosťou od 1. 1. 2018

Ženy od 18 rokovDeti od 6 do 15 rokovMuži od 18 rokov
Miestn. pov.     33,-€Miestne pov.      14,- €Miest. pov.       40,- €
Celozv. pov.     75,-€Celozv. pov.       24,-€Celozv. pov.      75,- €
Čl. známka      20,-€Zápisné nov.čl.     2,-€Čl. známka        20,- €
Zápis nov. čl.   50,- €Mládež od 15-18 rokovZáloha za brig.   20,- €
 Miest. pov.         33,- €Zápisné             50,- €
 Čl. známka         14,- € Inv. dôchodca a ŽTP
 Zápisné nov. čl.    5,- € od 63 rokov 20,-€
 Záloha za brig      5,- € 
Inv. dôchodca a ŽTPDeti od 3 do 6 rokov
si môžu
 vybrať
povolenie na rybolov,
ktoré 
je bezplatné,
loviť však môže
iba
 v sprievode
plnoletej osoby, 
ktorý
je držiteľom platného
povolenia 
na rybolov.
Dôchodcovia do 70 rokov
Miest. pov.      16,50,- €Miest.pov.           33,- €
Celozv. pov.    75,- €Celozv.pov.          75,- €
Čl. zn.             20,- €Čl.známka           20,- €
Zápis nov. čl.  50,-€Zápis.nov.čl.        50,- €Dôchodcovia nad 70 rokov povolenie 8,- € + čl. príspevok 20,- €, zápisné 50,- €
Pri platení členského príspevku je potrebné si priniesť so sebou členskú legitimáciu a obč. preukaz. Nový člen je povinný si priniesť aj fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm. Zdravotne postihnutý si prinesie so sebou doklad, alebo preukaz ZŤP.

Celoro
čné hosťovské pre člena iných orgazicií  46,-
Zľava na ŽŤP a pre invalidov platí iba pre miestné polovičnej cene !!!!!!!

Výročná členská schôdza bude 18. februára 2018 V Mestskom kultúrnom dome Veľký Meder od 9.00 hodiny. 

Rybacie preteky pre dospelých sa budú konať 6. mája 2018 na Štrkovisku Veľký Meder.
Rybacie preteky pre deti sa konajú dňa 1. mája 2018 na Tiszote. 


                                              Brigády členov MO SRZ Veľký Meder v roku 2018:

DátumMiestoZodpovedná osobba
17. 03. 2018Štrkovisko (Nagykavicsbánya)
21. 04. 2018Tisota  (Tiszota)

05. 05. 2018 Štrkovisko (Nagykavicsbánya) 
07. 07. 2018 Štrkovisko (Balony)
08. 09. 2018 Tisota  (Tiszota)  
13. 10. 2018 Štrkovisko (Nagykavicsbánya)
   
   

    Budú konať mimoriadne brigády. Konanie týchto bude oznámené na vývesnej tabuli v    Rybárskom Dome .

Zákaz používania PET fliaš a polystyrénu na označovanie miesta nahadzovania alebo kŕmenia na všetkých rybárskych revíroch na MO SRZ Veľký Meder.
Zákaz pitvania a čistenia rýb pri všetkých rybárskych revíroch MO SRZ Veľký Meder.
V prípade porušenia bude voči členovi  začaté disciplinárne konanie.
Napísal: Cseh László na Sunday 01 January 2017 - 00:00:00 | Komentáre: 0  |  verzia pre tlač vytvor pdf z tejto správy
 
 
 
 
 
Rybárske preteky pre dospelých - Štrkovisko Veľký Meder

Slovenský Rybársky Zväz MO Vo Veľkom Mederi
usporiada dňa 6. 05. 2018


Štrkovisko V. Meder - Rybárske preteky pre dospelýchpreteky.gif

Prezentácia: od 05:30 hod. do 06:45 hod 
Začiatok pretekov: od 07:00 hod. do 12:00 hod. 
I. cena : 200 € Víťazný pohár + hodnotné ceny 

Vstupné pred začiatkom pretekov  : 10.- 

Vstupné v predpredaji : 8.- € 

Predpredaj lístkov na preteky je v kancelárii MO SRZ v úradných hodinách.

O občerstvenie a výborné rybárske špeciality je postarané! 

Nagymegyeri kavicsbánya - Felnőttek horgászversenye 

Benevezés: 05:30 tól 06:45-ig
Verseny kezdés: 07:00-től 12:00-ig 
I. díj: 200 € serleg + értékes díjak 

Belépődíj a verseny előtt : 10.- €

Jegyelővétel a horgászversenyre a horgászházban : 8.- €
(nyitvatartási napokon)

Kitünő halételekről, frissítőkről elfogadható áron gondoskodunk!


Podrobnosti...
Napísal: Administrator na Monday 01 January 2018 - 00:00:00 | Komentáre: 0  |  verzia pre tlač vytvor pdf z tejto správy
 
 
 
 
 
Rybárske preteky pre mládež - Tiszota

Slovenský Rybársky Zväz MO Vo Veľkom Mederi usporiada
d
ňa 01. 05. 2018


Rybárske preteky pre mládež - Tiszota preteky.gif

Prezentácia: od 07:00 hod. do 08:00 hod. 
Začiatok pretekov: od 08:00 hod. do 11:00 hod.  
I. cena: rybárske náčinie a ďalšie hodnotné ceny 
Vstupné: 1.- € 

Gyermek Horgászverseny a Tiszotán

Benevezés: 07:00-tól 08:00-ig 
Verseny kezdés: 08:00-tól 11:00-ig
I. díj: horgászfelszerelés és egyéb értékes díjak 
Belépődíj: 1.- €


Podrobnosti...
Napísal: Administrator na Monday 01 January 2018 - 00:00:00 | Komentáre: 0  |  verzia pre tlač vytvor pdf z tejto správy
 
 
 
Choď na stránku  [1] 2